Ikärajat

Elokuvien ikärajat 1.1.2012 lähtien

Elokuvien ikärajat ja niiden merkintätapa uudistuivat 1.1.2012, kun uusi kuvaohjelmalaki tuli voimaan. Kuvaohjelmalaissa määritellään kuvaohjelmien, kuten elokuvien, esittämistä koskevat rajoitukset, joiden tarkoitus on suojella lapsia kuvaohjelmien haitallisilta sisällöiltä.

Kuvaohjelmaluokittelijat, joita Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus kouluttaa ja valvoo, asettavat asettavat elokuville ikärajat ja sisältömerkinnät. Ikärajat eivät ole suosituksia, vaan perustuvat lakiin, ja elokuvateatterin on velvollisuus valvoa niiden noudattamista.

Kuvaohjelmia julkisesti tarjottaessa kuvaohjelmalle luokitellusta ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta, jos lapsi on aikuisen seurassa koko sen ajan, kun kuvaohjelmaa tarjotaan. Jousto ei koske ikärajaa 18. Ikärajajousto on tarkoitettu lapsen vanhemman tai huoltajan harkiten käytettäväksi. Ideana on, että lapsen hyvin tunteva aikuinen pystyy arvioimaan lapsen herkkyyden erilaisille sisällöille sekä tietää minkälaisia mediasisältöjä lapsi on aiemmin nähnyt ja kuinka vahvasti tämä niihin todennäköisesti eläytyy. Aikuinen pystyy tarvittaessa rauhoittelemaan lasta ja voi auttaa kuvaohjelmakokemuksen käsittelyssä.

Lisätietoa ikärajoista www.ikärajat.fi